• Međugorje
  • Dubrovnik
  • Bračna putovanja
  • Mostar
Međugorje

Međugorje

Međugorje je jedno od najpoznatijih Marijanskih svetišta na svijetu kojega godišnje posjeti preko milijun turista.

Dubrovnik

Dubrovnik

Dubrovnik je bogato kulturno-povijesno središte i jedno od najznačajnijih turističkih destinacija u Hrvatskoj i svijetu!

Bračna putovanja

Bračna putovanja

Za mladence imamo pripremljenu posebno biranu ponudu Bračnih putovanja!

Mostar

Mostar

Stari most dao je izgraditi Sulejman Veličanstveni 1566. godine, a danas je simbol grada Mostara i Hercegovine.

Pravne napomene


Svako korištenje web stranica www.laurina-tours.com podložno je niže navedenim uvjetima:

1. Svi sadržaji objavljeni na stranicama www.laurina-tours.com mogu se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

2. Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koje nastaju iz korištenja ove web stranice, te prihvaća koristiti sadržaj ove web stranice isključivo na vlastitu odgovornost.

3. Laurina Tours d.o.o. iz Međugorja, kao vlasnik stranica www.laurina-tours.com se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korištenjem ove web stranice, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

4. Korisnik koristi stranice www.laurina-tours.com na vlastitu odgovornost. Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi korištenjem ovih stranica, Laurina Tours d.o.o. ne daje nikakvu garanciju niti preuzima odgovornost.

5. Ova web stranica sadrži i sadržaje kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad je to moguće, kao takve označavati. Laurina Tours d.o.o. nema nadzor nad navedenim sadržajima ili drugim Internet stranicama uopće, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja proizlazi iz korištenja tih stranica.

6. Laurina Tours d.o.o. zadržava pravo ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim stranicama www.laurina-tours.com bez najave ukoliko korisnik koristi stranice na neadekvatan način. Ujedno, Laurina Tours d.o.o. ne odgovora za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja stranica www.laurina-tours.com.

7. Laurina Tours d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja web stranice www.laurina-tours.com, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

 

© Laurina Tours d.o.o. Međugorje

 

Naši partneri:

jadrolinija blueline snav trevalbefore

Nalazite se ovdje: Naslovnica Pravne napomene

Tko je Online

Imamo jedan gost i nema članova online

Gospina poruka

Draga djeco! Majčinskom ljubavlju i majčinskim strpljenjem iznova vas pozivam da živite po mome Sinu, da živite Njegov mir i Njegovu ljubav.  Da kao moji apostoli svim srcem prihvatite Božju istinu i molite Duha svetoga da vas vodi. Tada ćete moći vjerno služiti mome Sinu i svojim životom drugima pokazati Njegovu ljubav. Po ljubavi moga Sina i mojoj, ja kao majka nastojim svu zalutalu djecu dovesti u svoje majčinsko naručje i pokazati put vjere.  Djeco moja, pomozite mi u mojoj majčinskoj borbi i molite sa mnom da griješnici spoznaju svoje grijehe i iskreno se pokaju. Molite i za one koje je moj Sin izabrao i u svoje ime posvetio. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.

Međugorje, 02.12.2012.